parallax background

Na co si dát pozor

Velmi důležitou informací je bezpečnost a certifikace trezoru. Upřímně řečeno, ne všechny produkty na trhu, které se honosí označením trezor, skutečně trezorem jsou. Varovat by uživatele měla již podezřele nízká cena, která obvykle symbolizuje, že produkt se nemůže prokázat potřebným certifikátem a tím pádem zdaleka nemusí být tak bezpečný, jak prodávající udává, a navíc v budoucnu mohou nastat problémy se servisem i zárukou takového výrobku. Většinou se jedná o produkty asijské výroby, které nesplňují požadovaná kritéria. Navíc, v případě, že dojde k násilnému otevření takového trezoru, může být nemilým překvapením i to, že pojišťovna odmítne plnění pojistné události.

Dalším faktorem, který byste měli při nákupu trezoru zvážit, je jeho umístění a montáž. Zvolit můžete buď variantu volně umístěnou v prostoru, nebo vestavěný trezor. Ve druhém případě je pak důležité správně zvolit místo pro zabudování. Kam s ním? To je v tomto případě zásadní otázka, protože domovní zdi, pokud nebydlíte v historické budově, obvykle nedosahují potřebné tloušťky. Další alternativou je využití nepoužívaného komínu, který většinou prostorově naprosto vyhovuje. Bezpečnou ochranou trezoru je pak obložení betonovým pláštěm alespoň 10 cm, který by měl zabránit násilnému vylomení ze zdi.

V dnešní době existuje několik kategorií trezorů na zbraně. Patří sem jednak nábytkové trezory, které sice mohou stát volně v prostoru, ale primárně jsou určeny pro zabudování do nábytku. Do kategorie trezorů na zbraně, zejména v případě jejich většího počtu, patří také trezorové dveře, určené pro uzavření speciálních místností, sloužících jako sejf. Obdobou trezorů, zabudovaných do zdi, jsou pak trezory v podlaze. Jejich výhodou je jejich nenápadnost a také fakt, že je obtížné je odhalit

Další body při rozhodování

Klíčovým faktorem u každého trezoru je pak vhodný zámek. Nedílnou součástí dveří trezoru je obvykle zadlabací zámek, který může být použit buď v kombinaci s klasickým klíčem, ať již klasickým dozickým, nebo nějakým speciálním. Tento zámek může být kombinován i s cylindrickou vložkou, která je vhodná všude tam, kde se preferuje zamykání jen z jedné strany a standardně je dodávána se třemi klíči a identifikační kartou. Vysoké zabezpečení pak nabízí systém generálního a hlavního klíče, což znamená, že každá osoba může svým klíčem otevřít jen určitý zámek, pro nějž má oprávnění, zatímco vlastník generálního klíče pak může odemknout celý systém. Nejmodernějším zámkem je pak elektronický přístupový systém, nabízející bezdrátovou komunikaci elektronické cylindrické vložky s klávesnicí pro zadání PIN kódu.

Důležitým bodem je také vnitřní uspořádání trezoru, tedy velikost a počet různých odkládacích poliček či vnitřních uzamykatelných schránek.

No a v neposlední řadě je nutné zaměřit se na bezpečnost trezoru. Certifikované trezory a sejfy jsou dle ČSN 916012 podle hodnoty rizika začleněny do několika bezpečnostních tříd. Pro úschovu zbraní je vhodná bezpečnostní třída Z2, a to pro objekty určené pro zbraně do 10 ks, včetně střeliva. Pro větší počet zbraní a munice jsou pak určeny objekty bezpečnostní třídy Z3.

[adinserter block="1"]

Bezpečnostní třída vlastně podává informaci o tom, jak je trezor odolný vůči násilnému vniknutí a pochopitelně čím vyšší číslo, tím vyšší odolnost. Samozřejmě trezory podléhají zkouškám dle ČSN EN 1143-1. A podle tohoto výsledku se pak dělí na bezpečnostní třídy 0-VIII. Nejnižší kategorie, tedy třída 0, je vhodná pro úschovu menšího počtu zbraní, do 10 ks, a také menšího počtu střeliva, do 10 tisíc ks. Bezpečnostní třída I pak je určena pro zbraně do 20 ks a odpovídající množství munice. Certifikát o splnění zákonných norem pak vydává státem akreditovaná zkušebna Trezor Test s.r.o..

Aby trezor vyhověl všem bezpečnostním podmínkám, musí také splňovat další předpoklady, a to kotvení. Trezory musí být pevně připevněny buď ke zdi, nebo k podlaze. Zanedbatelná není ani otázka velikosti trezoru, která se pochopitelně odvíjí od toho, co v něm bude uloženo.