Trezory na dlouhé a lovecké zbraně

parallax background

Náležitosti trezorů pro dlouhé zbraně

V případě zbraní se sejfy se dělí na trezory pro krátké zbraně a trezory pro dlouhé zbraně.

Všichni vlastníci zbraní se musí řídit jednotným nařízením, které definuje podmínky bezpečného uskladnění zbraní. Ochrana je zde na místě jednak z důvodu možnosti odcizení zbraní, ale také kvůli zvědavosti, která může být příčinou řady tragických událostí. A ačkoliv to někdy může být zavádějící, menší zbraně jsou stejně nebezpečné jako ty velké. Nicméně uložit malou pistoli je rozhodně snazší než větší sportovní či lovecké pušky.

Pro dlouhé zbraně, patří sem i lovecké a sportovní zbraně, jsou často využívány prosklené trezory, tedy jedno nebo i dvouplášťové bezpečnostní skříně, splňující podmínky bezpečnostních norem a označované jako bezpečnostní třída I a Z2. Jsou vybaveny vysoce odolným bezpečnostním sklem a vysoce specifickou konstrukcí. Poměrně často se jedná o zakázkové objekty, které svým vzhledem, velikostí, designem nebo vnitřním rozložením odpovídají specifickým požadavkům zákazníka.

Na našem trhu je k dispozici poměrně bohatá nabídka trezorů pro dlouhé zbraně, které mají potřebnou certifikaci.  Mohou to být bezpečnostní skříně na menší počet zbraní, většinou 3-5 kusů, přičemž větší počet zbraní pak vyžaduje vyšší bezpečnostní třídu trezoru, či uzamčenou místnost nebo dokonce zabezpečený samostatný objekt.

Bezpečnostní skříně

Trezory na dlouhé zbraně mohou být buď jednoplášťové bezpečnostní skříně, umožňující často samostatné uzamčení zbraní a munice, obvyklým vybavením jsou také speciální plochy pro nástroje, určené k čištění zbraní. Tyto skříně jsou povětšinou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli. Vyšší stupeň zabezpečení pak přináší trezory s dvouplášťovou konstrukcí, které však současně patří i do vyšší cenové kategorie. Existují i trezorové skříně trojvrstvé konstrukce, které jsou určeny spíše pro dražší zbraně.

[adinserter block="1"]

Skříně pro větší počet dlouhých zbraní bývají velmi často vybaveny elektronickým zámkem, a jejich konstrukce bývá u spolehlivých výrobců produktem spolupráce s odborníky a také s policií. Mnozí prodejci pak nabízí i speciální trezory pro lovecké zbraně.

Všechny trezory na zbraně obsahují navrtané otvory pro jejich zabudování do stěny či podlahy a musí splňovat všechny podmínky dané zákonem č. 119/2002 Sb., NV č. 338/2002 a NV č.347/2003 sb § 58 o zbraních a střelivu.